فصل انتظار شهرستان کردکوی icon
دوست خوب - فصل انتظار شهرستان کردکوی
سفارش تبلیغ
صبا
خداوند، شخص لعنت کننده دشنام دهنده، طعنه زنِ به مؤمنان، بد زبانِ ناسزاگوی و گدایِ سِمِج را دشمنمی دارد . [امام باقر علیه السلام]

دوست خوب»
یادداشت ثابت - جمعه 91 تیر 31 ساعت 12:31 عصر

نشانه های دوست خوب

به طور کلی دوست خوب نشانه های باید داشته باشد که ملاک دوستی قرار گیرد.در
روایتی نورانی از امام صادق (ع)فرمودند:<<دوستی مرزهایی دارد که هر کس همه برخی از آنها را داشته باشد،دوست است وگرنه اصلا دوست به حسایش نیاور:نخست اینکه ظاهر و باطنش با تو یکی باشد.دوم آبروی تورا آبروی خود بداند و عیب و بی آّبرویی تورا عیب و بی آبرویی خودش .سوم اینکه مال و منصب اورانسبت به تو عوض نکند.چهارم این که هر کمکی از دستش برآید از تو دریغ نکندو پنجم-که در بردارندهء همه این خصلت هاست-اینکه در هنگام گرفتاری شما را تنها نگذارد!>>

الکافی693:2
نوشته شده توسط :از جنس خاک::نظرات دیگران [ نظر]