فصل انتظار شهرستان کردکوی icon
سوغاتی سنگ بیاورید ... - فصل انتظار شهرستان کردکوی
سفارش تبلیغ
صبا
هیچ هزینه کردنی نزد خدا محبوب تر از هزینه کردن به اعتدال نیست . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]

سوغاتی سنگ بیاورید ...»
یکشنبه 91 آبان 7 ساعت 9:47 عصر

سنگهای بیابان عربستان تمامی ندارد؛ هر سال هزاران حاجی، هزاران سنگ و هزاران شیطانی که باید دور شوند از این انسانهای سفید پوش.
گفته ام برایم سوغاتی سنگ بیاورند، هفت سنگِ ریز؛ گاهی وقتها لازم میشود!
وقتی چشمهایم بازیگوش میشوند، وقتی فکرم به هر جایی سرک میکشد، وقتی لباسم برای دیگران مایه ی دردسر میشود، وقتی حرفهایم از دیگران سلب آرامش میکند و و و و.

خدایا دلم برای لباسهای سفیدم تنگ شده....
عید قربان مبارک    • کلمات کلیدی :

  • نوشته شده توسط :مهدیانی::نظرات دیگران [ نظر]