فصل انتظار شهرستان کردکوی icon
آیا شنیده ایی ؟؟؟ - فصل انتظار شهرستان کردکوی
سفارش تبلیغ
صبا
چه نیکوست فروتنى توانگران برابر مستمندان براى به دست آوردن آنچه نزد خداست ، و نیکوتر از آن بزرگمنشى مستمندان به اعتماد بر خدا برابر اغنیاست . [نهج البلاغه]

آیا شنیده ایی ؟؟؟»
یکشنبه 91 آبان 7 ساعت 10:11 عصر

خانم، آستین های مانتوتون را بیارید پایین؛
در جواب گفت:چطور مردا می تونند با لباس آستین کوتاه باشند ولی زنان نه؟
گفتم: تا بحال شنیده ای مردی را که به زنی تجاوز کرده باشد و جسد بی جان او را رها کرده باشد؟
گفت: آره!
گفتم: آیا شنیده ای که زنی هم این کار  را در برابر مردان انجام داده باشد؟؟؟


  • کلمات کلیدی :

  • نوشته شده توسط :مهدیانی::نظرات دیگران [ نظر]