فصل انتظار شهرستان کردکوی icon
دوست،دوستخوب،امام صادق دوست خوب - فصل انتظار شهرستان کردکوی
سفارش تبلیغ
صبا
خود رأیی ات، تو را می لغزاند و در مهلکه ها سرنگون می سازد . [امام علی علیه السلام]